Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej „RODO”).

W związku z powyższym, celem spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przekazujemy Państwu komplet informacji, na temat Państwa praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi, które zostały przez Państwa dobrowolnie podane w treści Formularza Rejestracji Konta, Formularza Zamówienia online lub formularza kontaktowego w serwisie internetowym https://www.dworcowa.ziemniakispolka.pl lub Aplikacji Mobilnej.

Państwa dane osobowe podane w treści Formularza Rejestracji Konta lub Formularza Zamówienia online będą przetwarzane w celu obsługi złożonych przez Państwa zamówień online na produkty znajdujące się w ofercie Ziemniak i Spółka Michał Rybarczyk Sebastian Kosiacki S.C, Ul. ks Bogusława X 1-2/1/2, 70-440 Szczecin, NIP: 851 321 28 75. W tym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie. Niemniej jednak, zgoda ta jest niezbędna dla złożenia zamówienia w tej formie i jego realizacji przez Ziemniak i Spółka Michał Rybarczyk Sebastian Kosiacki S.C, Ul. ks Bogusława X 1-2/1/2, 70-440 Szczecin, NIP: 851 321 28 75.

Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. W tym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne i opiera się na Państwa zgodzie. Niemniej jednak, zgoda ta jest niezbędna dla złożenia zapytania w tej formie i udzielenia odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Państwa dane osobowe podane w treści Formularza Rejestracji Konta, Formularza Zamówienia online lub formularza kontaktowego, mogą być przetwarzane w celu przesyłania Państwu informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub realizacji działań marketingowych Ziemniak i Spółka Michał Rybarczyk Sebastian Kosiacki S.C, Ul. ks Bogusława X 1-2/1/2, 70-440 Szczecin, NIP: 851 321 28 75. W tym zakresie podanie danych osobowych jest także dobrowolne, oparte na Państwa zgodzie. Co istotne, zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych lub realizacji działań marketingowych ma charakter odrębny i nie jest wymagana dla złożenia zamówienia online i jego realizacji oraz udzielenia odpowiedzi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zapytania złożone w tej formie.

 

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych Ziemniak i Spółka Michał Rybarczyk Sebastian Kosiacki S.C, Ul. ks Bogusława X 1-2/1/2, 70-440 Szczecin, NIP: 851 321 28 75
Cele przetwarzania obsługa zamówień online

promocja, marketing (marketing bezpośredni, bezpośrednia reklama korespondencyjna, reklama kontekstowa, behawioralna, newsletter)

obsługa zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego

Podstawy prawne przetwarzania Twoja zgoda

Wykonanie umowy

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych

Odbiorcy danych Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora Danych

Podmioty, wobec których dane osobowe są ujawniane na podstawie Twojej zgody, w celu wykonania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Ziemniak i Spółka Michał Rybarczyk Sebastian Kosiacki S.C, Ul. ks Bogusława X 1-2/1/2, 70-440 Szczecin, NIP: 851 321 28 75. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: _______________________________

– przez e-mail: ____________________________________

– telefonicznie: ___________________________________

 

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe podane w Formularzu Rejestracji Konta, Formularzu Zamówienia online lub formularzu kontaktowym w celu obsługi i realizacji złożonych zamówień, obsługi zapytań kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub promocji lub marketingu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),
 • zawarcie i wykonywanie z Tobą umowy przygotowania i dostawy produktów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 

3. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator będzie przechowywać Twoje dane osobowe podane w Formularzu Rejestracji Konta, Formularzu Zamówienia online lub formularzu kontaktowym w celu obsługi złożonych zamówień online lub promocji lub marketingu – do czasu wycofania zgody lub sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 

4. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

 • dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora;
 • pracownikom Administratora. Pracownicy przetwarzają dane na podstawie upoważnienia Administratora i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

 

5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, gdy Administrator przetwarza Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Twoje dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny oraz adres e-mailowy Administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6. Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (Usługobiorcy) odwiedzającego Serwis lub Aplikację Mobilną (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, w zależności od tego z jakiego urządzenia Usługobiorca korzysta odwiedzając Serwis lub Aplikację Mobilną).

Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Usługobiorców w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej i pokazywania, że są zalogowani,
 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do Serwisu lub Aplikacji Mobilnej,
 3. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu lub Aplikacji Mobilnej oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy,
 4. poprawienia funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji Mobilnej.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na komputerze, laptopie lub innym urządzeniu multimedialnym. W tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji Mobilnej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia).

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis lub Aplikację Mobilną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne (tzw. Logi: adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem lub Aplikacją Mobilną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis lub Aplikację Mobilną. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

 

7. Marketing

Administrator danych przetwarza dane osobowe Usługobiorców za ich wyraźną zgodą w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. wyświetlaniu Usługobiorcy treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa), w tym w formie bannerów internetowych lub funkcjonalności typu „Push”,
 2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera),
 3. kierowania do Usługobiorców reklamy, dopasowanej do ich preferencji, z wykorzystaniem profilowania (reklama behawioralna),
 4. celu kierowania do Usługobiorców treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a (marketing bezpośredni).

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Reklama kontekstowa

Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Usługobiorców reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Usługobiorcy).

Reklama behawioralna

Partnerzy Administratora (podmioty z branży marketingowej) przetwarzają dane osobowe Usługobiorców, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, w związku z kierowaniem do Usługobiorców reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Usługobiorcy). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie Usługobiorców.

Newsletter
Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców dla celów marketingowych w celu powiadomienia Usługobiorców o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

Marketing bezpośredni
Dane osobowe Usługobiorców mogą być również przetwarzane przez Administratora danych w celu kierowania do Usługobiorców treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS-a.